Training voor Eindtoets groep 8

Training Eindtoets groep 8

Zit je in groep 8? Wil je op de Eindtoets graag laten zien wat je kan? Dan is deze training voor jou. De training kan individueel of in tweetallen gevolgd worden. We werken elke week aan rekenen, begrijpend lezen en spelling. We werken met opgaven die dezelfde vraagstelling hebben als op de eindtoets. Je krijgt duidelijke uitleg over de aanpak. Je krijgt elke week oefenopgaven mee naar huis.

Daarnaast leren we om nare gedachten om te zetten in positieve gedachten!

Doe je mee? Dan ga je vol zelfvertrouwen in april de Eindtoets maken!