Extra hulp bij begrijpend lezen, rekenen en/of spelling

We hebben momenteel een unieke situatie. Uw kind heeft een aantal maanden thuis les gehad. Voor sommige kinderen was dit prima te doen en zijn er (soms zelfs) goed doorheen gekomen.Het kan zijn dat uw zoon of dochter meer moeite had om tijdens het thuiswerken aan de slag te zijn. Dat er niet direct vragen beantwoordt konden worden of dat er andere verleiding aanwezig was.

Wilt u dat uw kind weer met een goede basis aan de volgende groep begint dan kan extra hulp een goed idee zijn. Ik kan snel kijken waar de hiaten liggen en door extra hulp weer richting het oude niveau komen. Aanbod geldt voor groep 5 t/m 8.

Voor beschikbaarheid kunt u telefonisch of via de mail contact opnemen.

Ook beschikbaar in de eerste twee weken van de zomervakantie.