Welkom

Welkom op de website van praktijk Wecoaching

In het leven kom je verschillende uitdagingen tegen. Als ouder wil je jouw kind daar zo goed mogelijk bij ondersteunen. Soms lukt dat niet of weet je niet hoe. Het is in zulke situaties fijn om dan samen te bekijken wat er nodig is. 

Praktijk Wecoaching biedt ondersteuning bij grote en kleine hulpvragen over gedragsproblemen, leerproblemen, emotionele problemen en alle opvoedkwesties.